KALEM EĞİTİM KURUMLARI
Bir insanın işinin kalitesi, o insanın hem aklının kalitesini, hem de namus anlayışını gösterir. (Osman Sezgin) Bir insanın, 24 saati nasıl geçerse 24 senesi de öyle geçer. (Osman Sezgin) En çağdaş, en medenî insan; niteliksel ve niceliksel olarak, en hakîkî manada zaman bilincine ermiş kimsedir. (Osman Sezgin) Eğitimin "külfetinden" kaçınan, cehaletin "zilletine" mahkûm olur. (Osman Sezgin) "Anne-babasını" eğitemediğiniz bir ailenin, "çocuğunu" da eğitemezsiniz. (Osman Sezgin) Cesaret, yerinde ve zamanında "risk almayı" ve zor zamanlarda "ayakta kalmayı" başarabilmektir. (Osman Sezgin) Tenkide "tahammül" etmeyen, "terakki" edemez. (Osman Sezgin) En "isabetsiz" karar, "kararsızlıktan" iyidir. (Osman Sezgin) "Eğitimde" tasarruf olmaz, "eğitilerek" tasarruf olur. (Osman Sezgin) Kalem' de "mazeret" değil, "maharet" üretilir. (Osman Sezgin) Mazeretler, "başarısızlığın kibarca ifadesinden" başka bir şey değildir. (Osman Sezgin)
BİLGİLENDİRME
 Öğrenim Ücretleri
 Veli Bilgilendirme
 Haber-Duyuru
 Eko Okullar Programı
 Sağlık
 İnsani Erdemler
 Kalem'de İngilizce
 Kalem'in Mucitleri
 Download
 Hesap ve Tablolar
 Faydalı Linkler
 Hava Durumu

 

İnsani Erdemler

İnsanî Erdemler Eğitim Programı
İnsani Erdemler; insanı ve cemiyeti ayakta tutan, cemiyetin her ferdi tarafından benimsenen vazgeçilmez değerlerdir.

İnsani Erdemler kategorisindeki yazının Devamı >>