KALEM EĞİTİM KURUMLARI
Bir insanın işinin kalitesi, o insanın hem aklının kalitesini, hem de namus anlayışını gösterir. (Osman Sezgin) Bir insanın, 24 saati nasıl geçerse 24 senesi de öyle geçer. (Osman Sezgin) En çağdaş, en medenî insan; niteliksel ve niceliksel olarak, en hakîkî manada zaman bilincine ermiş kimsedir. (Osman Sezgin) Eğitimin "külfetinden" kaçınan, cehaletin "zilletine" mahkûm olur. (Osman Sezgin) "Anne-babasını" eğitemediğiniz bir ailenin, "çocuğunu" da eğitemezsiniz. (Osman Sezgin) Cesaret, yerinde ve zamanında "risk almayı" ve zor zamanlarda "ayakta kalmayı" başarabilmektir. (Osman Sezgin) Tenkide "tahammül" etmeyen, "terakki" edemez. (Osman Sezgin) En "isabetsiz" karar, "kararsızlıktan" iyidir. (Osman Sezgin) "Eğitimde" tasarruf olmaz, "eğitilerek" tasarruf olur. (Osman Sezgin) Kalem' de "mazeret" değil, "maharet" üretilir. (Osman Sezgin) Mazeretler, "başarısızlığın kibarca ifadesinden" başka bir şey değildir. (Osman Sezgin)
KALEM KURUMSAL
 Eğitim Felsefemiz
 Marşlarımız
 Eğitim Kadromuz
 İş Başvurusu
 İmkânlarımız
 Rehberlik
 Ders Programı
 Zaman Çizelgesi
 Çalışma Takvimi
 Günlük Yemekler
 Kütüphanemiz
 Kulüpler
 Okul Aile Birliği
 Başarılarımız
 Mezunlarımız
 Atatürk Köşesi

 

KALEM REHBERLİK SERVİSİ
 • Rehberlik Nedir?
 • Davranış Bozuklukları
 • Ergenlik
 • Çocukta Yaratıcılık
 • Özel Eğitim
 • SBS
 • Verimli Ders Çalışma
 •   <<< Geri Dön
  GÖRME ENGELLİLER
  Görsel uyaran eksikliğinden dolayı zihinsel gelişimleri olumsuz etkilenir. Yaşıtlarına oranla işitme...

        GÖRME ENGELLİLER

                 ÖZELLİKLERİ
  • Görsel uyaran eksikliğinden dolayı zihinsel gelişimleri olumsuz etkilenir.
  • Yaşıtlarına oranla işitme ve dokunma duyularını daha iyi kullanırlar.
  • Dil gelişimleri yaş seviyesindedir.`Verbalizm` yani aşırı sözcük kullanma görülür
  • Alana ilişkin öğrenmelerde güçlük çekerler
  • Görme engelli çocuğun zekasının yaşıtlarının gerisinde olduğu söylenemez.
  • Duygusal ve sosyal gelişimleri de bu durumdan olumsuz yönde etkilenir
  • Engellenme yaşadıklarından dolayı zaman zaman sinirli yada saldırgan olabilirler
  • İçekapanık ve kendilerine güvensiz olabilirler.
  • Eğitimle desteklendiklerinde engellerine rağmen başarılı bireyler olabilirler.

     ANNE VE BABALARA ÖNERİLER

   

  • Görme engelli çocuğu engelinden dolayı sınırlamak, yapabileceği şeyleri onun yerine yapmak doğru değildir.
  • Çocuk az da olsa görüyorsa bu görme kalıntısından yararlanarak bilgi ve beceri kazandırmaya çalışınız.
  • Çocuk hiç görmüyorsa diğer duyularını geliştirmeye ve bu duyularını kullanarak bilgi ve beceri kazandırmaya çalışınız.
  • Bir işi bağımsız olarak yapabilmesine teşvik ediniz, yapabildiklerini takdir edip ödüllendiriniz, yapamadığı zamanlarda yardım ediniz
  •  Bilgi ve becerileri parçalara ayırarak kazandırmaya çalışınız, çocuk bir bilgiyi ya da beceriyi öğrenmeden diğerine geçmeyiniz.
  • Çocuğun çarpıp düşebileceği türden eşyaları ayak altından kaldırınız, evde eşyaların yerlerini değiştirdiğinizde mutlaka çocuğa haber veriniz
  • Ona bunun sadece bir alanda yaşadığı bir yetersizlik olduğunu söyleyerek, istediği ve çalıştığı sürece diğer alanlarda başarılı olabileceği duygusunu yerleştirmeye çalışın. 
  • Düzenli kontrollerini yaptırın ve gözlük kullanmasını sağlayın. 
  • Sosyal becerilerinin gelişmesi için okul içinde yada okul dışında istediği ve başarılı olabileceği bir sosyal faaliyete yönlendirebilirsiniz.

     ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER

  • Sınıf içinde hiç görmeyen çocuklar olmasa bile görme güçlüğü yaşayan çocuklar olabilir. Bu çocuklar sınıf içinde kendilerini aynı noktaya uzun süre bakarak, ilgilerini çekecek şeyleri fark edemeyerek, sık sık bir yerlere çarparak, gözlerini farklı bir şekilde döndürerek belli ederler. Nesneleri gözleriyle takip edemez, renkleri ayırt edemez, kitap okumakta zorlanır, başlarını bir tarafa eğerek ve parmaklarıyla takip ederek okurlar. Eğik ve karmaşık yazarlar.
  • Bu çocuklar sınıfta ön sıralara oturtulmalı ve öğretmeni duyabilmesi için sınıfta fazla gürültünün olmaması sağlanmalıdır.
  • Sınıf içinde sıralar ve diğer eşyalar çocuğun takılıp düşmeyeceği şekilde yerleştirilmelidir. Evde olduğu gibi sınıfta da eşyaların yerleri değiştirilmişse çocuğa mutlaka haber verilmelidir.
  • Öğrenciye okul gezdirilmeli, okulun bölümleri,okul bahçesi vb. tanıtılmalıdır.
  • Arkadaşları öğrencinin engeli konusunda bilgilendirmeli ve öğrenciye anlayışla yaklaşmaları, gerektiğinde yardımcı olmaları  sağlanmalıdır.
  • Öğrenci az da olsa görüyorsa bu görme kalıntısından yararlanarak bilgi ve beceri kazandırılmaya çalışılmalıdır.
  • Çocuk hiç görmüyorsa diğer duyularını geliştirmeye ve bu duyularını kullanarak bilgi ve beceri kazandırmaya çalışılmalı, diğer duyu organlarını etkili bir şekilde kullanabileceği eğitim ortamları hazırlanmalıdır.
  • Öğretmen tahtaya yazdığı yazıları görme engelli öğrenci için sesli olarak söylemelidir.
  • Değerlendirme sürecinde yazılı sınavlardan çok sözlü sınavlar yapılmalıdır.
  • Öğrencinin arkadaşlarını seslerinden tanıyabilmesi için öğretmen sınıfta söz alıp konuşan öğrencilere isimleriyle hitap etmesi önemlidir.
  • Öğretmen sözel ifadeleri anlaşılır şekilde kullanmalıdır.
  • Öğrenciye bilgi ve beceriler basamak basamak kazandırılmalı, bir bilgi ve beceri tam olarak kazandırılmadan diğerine geçilmemelidir.
  • Öğrenciye yapacağı çalışmalar için ek süre verilmelidir.
  • Öğrenci engelinden dolayı sosyal faaliyetlerden mahrum bırakılmamalı, ilgi ve yetenekleri belirlenerek ona uygun bir sosyal faaliyete katılımı sağlanmalıdır.
  • Öğrencinin beden eğitimi dersine yardımla katılımı sağlanmalıdır.
  • Çocuğun iletişim becerileri geliştirilmeye çalışılmalı,kendine güvenini kazanmasına yardımcı olunmalıdır.

   

  Kategorisi: Özel Eğitim